Księgi wieczyste, Kielce, ul. Daleka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Daleka 1A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Daleka 3 37 lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Daleka 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Daleka 5 6 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Daleka 6 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Daleka 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Daleka 8 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Daleka 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Daleka 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Daleka 12 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Daleka 13I 15 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Daleka 16 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Daleka 19 19 lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Daleka 21 17 lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Daleka 22 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Daleka 23 13 lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Daleka 24 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Daleka 25 12 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Daleka 26 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Daleka 27 26 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Daleka 28 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Daleka 30 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Daleka 32 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Daleka 34 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Daleka 36 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Daleka 38 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Daleka 40 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.