Księgi wieczyste, Kielce, ul. Konecka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Konecka 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Konecka 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Konecka 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Konecka 12 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Konecka 13 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Konecka 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Konecka 15 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Konecka 23 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Konecka 27 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Konecka 29 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Konecka 31 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Konecka 33 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.