Księgi wieczyste, Kielce, ul. Lubelska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Lubelska 3 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Lubelska 5 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Lubelska 6 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Lubelska 7 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Lubelska 8 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Lubelska 10 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Lubelska 12 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Lubelska 18 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.