Księgi wieczyste, Kielce, ul. Nowowiejska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Nowowiejska 5 82 lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Nowowiejska 9 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Nowowiejska 11 36 lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Nowowiejska 12 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Nowowiejska 14 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Nowowiejska 15 68 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Nowowiejska 22 77 lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Nowowiejska 24 80 lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Nowowiejska 32 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.