Księgi wieczyste, Kielce, ul. Pomorska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Pomorska 7 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 8 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 11 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Pomorska 14 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 19 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 24 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 27 21 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 28 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 29 17 lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 31 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 31A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 31B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 33 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 35 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 37 4 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 39 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 41 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 42 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Pomorska 43 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 44 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 45 16 lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 46 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 47 1 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 48 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 50 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 51 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 52A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 53 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 54 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 55 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Pomorska 55A 4 lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 55B 15 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 56 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Pomorska 57 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 58 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Pomorska 59 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Pomorska 61 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 64 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Pomorska 66A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 66B brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 67 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 68 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 69 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 70 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Pomorska 71/73 45 lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 74 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 76 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 78 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 88 35 lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 92 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 95 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 95A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Pomorska 96 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Pomorska 97 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 98 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Pomorska 100 52 lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 101 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Pomorska 105 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 111 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 111A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 113 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 114 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 115 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Pomorska 116 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Pomorska 117 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 118 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 118A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 119 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 121 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 121A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 123 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Pomorska 123A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 124 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Pomorska 125 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 126A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Pomorska 127 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Pomorska 128 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 129 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 130 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 132 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 134 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 135 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 135A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 137 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Pomorska 138 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 138A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 139 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Pomorska 140 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 141 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 142 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 143 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 144 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 146 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 147 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 148 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1
Kielce, ul. Pomorska 150 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 150A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 151 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 153 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/9
Kielce, ul. Pomorska 154 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 154A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/6
Kielce, ul. Pomorska 155 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Pomorska 156 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/2
Kielce, ul. Pomorska 158 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/3
Kielce, ul. Pomorska 160A brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0
Kielce, ul. Pomorska 162 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 164 2 lokali KI1L/xxxxxxxx/7
Kielce, ul. Pomorska 172 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Pomorska 174 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/5
Kielce, ul. Pomorska 176 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/4
Kielce, ul. Pomorska 178 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.