Księgi wieczyste, Kielce, ul. Włoszka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kielce, ul. Włoszka 3 46 lokali KI1L/xxxxxxxx/8
Kielce, ul. Włoszka 4 brak lokali KI1L/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.