Księgi wieczyste, Lidzbark, ul. Podgórna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lidzbark, ul. Podgórna 2 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Podgórna 3 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Podgórna 4 3 lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Podgórna 5 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.