Księgi wieczyste, Lidzbark, ul. Zieluńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Lidzbark, ul. Zieluńska 3 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Zieluńska 4 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Zieluńska 7 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Zieluńska 8 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Zieluńska 9 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Zieluńska 12 3 lokali EL1D/xxxxxxxx/6
Lidzbark, ul. Zieluńska 15 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Zieluńska 16 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Zieluńska 17 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/0
Lidzbark, ul. Zieluńska 20 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/0
Lidzbark, ul. Zieluńska 22 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Zieluńska 23 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Zieluńska 31 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Zieluńska 32 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Zieluńska 38 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9
Lidzbark, ul. Zieluńska 40B brak lokali EL1D/xxxxxxxx/1
Lidzbark, ul. Zieluńska 40C brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9
Lidzbark, ul. Zieluńska 40D brak lokali EL1D/xxxxxxxx/6
Lidzbark, ul. Zieluńska 40E brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Zieluńska 40F brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Zieluńska 42A brak lokali EL1D/xxxxxxxx/1
Lidzbark, ul. Zieluńska 42B brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Zieluńska 42C brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9
Lidzbark, ul. Zieluńska 42D brak lokali EL1D/xxxxxxxx/0
Lidzbark, ul. Zieluńska 42E brak lokali EL1D/xxxxxxxx/0
Lidzbark, ul. Zieluńska 42F 1 lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Zieluńska 44A brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Zieluńska 44B brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Zieluńska 44C brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Zieluńska 44D brak lokali EL1D/xxxxxxxx/2
Lidzbark, ul. Zieluńska 46 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Zieluńska 50A brak lokali EL1D/xxxxxxxx/6
Lidzbark, ul. Zieluńska 60 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/1
Lidzbark, ul. Zieluńska 62 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Zieluńska 64 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9
Lidzbark, ul. Zieluńska 70 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/6
Lidzbark, ul. Zieluńska 72 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Zieluńska 74 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/8
Lidzbark, ul. Zieluńska 76 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/2
Lidzbark, ul. Zieluńska 78 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Zieluńska 80 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Zieluńska 82 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9
Lidzbark, ul. Zieluńska 84 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Zieluńska 86 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Zieluńska 92 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Zieluńska 94A brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Zieluńska 100 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/2
Lidzbark, ul. Zieluńska 102 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/2
Lidzbark, ul. Zieluńska 104 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/9
Lidzbark, ul. Zieluńska 106 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/3
Lidzbark, ul. Zieluńska 108 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Zieluńska 110 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/4
Lidzbark, ul. Zieluńska 112 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/7
Lidzbark, ul. Zieluńska 114 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/5
Lidzbark, ul. Zieluńska 116 brak lokali EL1D/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.