Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Broniewskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Broniewskiego 2 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/9
Kętrzyn, ul. Broniewskiego 3 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Kętrzyn, ul. Broniewskiego 4 2 lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Broniewskiego 6 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.