Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Krótka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Krótka 1 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Krótka 2 4 lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Krótka 3 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Krótka 4 26 lokali OL1K/xxxxxxxx/6
Kętrzyn, ul. Krótka 8 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.