Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Norwida

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Norwida 2 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Norwida 4 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Norwida 6 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Norwida 7 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/7
Kętrzyn, ul. Norwida 12 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.