Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Sadowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Sadowa 1 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Sadowa 2 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Sadowa 2A brak lokali OL1K/xxxxxxxx/9
Kętrzyn, ul. Sadowa 3 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Sadowa 5 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/1
Kętrzyn, ul. Sadowa 6 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.