Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Targowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Targowa 1 4 lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Targowa 3 18 lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Kętrzyn, ul. Targowa 5 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.