Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Wąska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Wąska 2 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Wąska 3 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/9
Kętrzyn, ul. Wąska 4 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/7
Kętrzyn, ul. Wąska 5 2 lokali OL1K/xxxxxxxx/5
Kętrzyn, ul. Wąska 6 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Kętrzyn, ul. Wąska 7 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.