Księgi wieczyste, Kętrzyn, ul. Wierzbowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 1 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/3
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 2 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/9
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 3 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 5 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 7 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 9 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/2
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 11 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/8
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 13 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/0
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 15 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/4
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 17 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/7
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 19 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/7
Kętrzyn, ul. Wierzbowa 207/1 brak lokali OL1K/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.