Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Kwiatowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Kwiatowa 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/4
Nidzica, ul. Kwiatowa 4 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0
Nidzica, ul. Kwiatowa 5 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Kwiatowa 6 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.