Księgi wieczyste, Nidzica, ul. Porzeczkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nidzica, ul. Porzeczkowa 1 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/8
Nidzica, ul. Porzeczkowa 3 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/6
Nidzica, ul. Porzeczkowa 6 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/2
Nidzica, ul. Porzeczkowa 7 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/9
Nidzica, ul. Porzeczkowa 9 brak lokali OL1N/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.