Księgi wieczyste, Trzemeszno, ul. Jeziorna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Trzemeszno, ul. Jeziorna 1 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/8
Trzemeszno, ul. Jeziorna 4 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/4
Trzemeszno, ul. Jeziorna 5 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/2
Trzemeszno, ul. Jeziorna 6 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.