Księgi wieczyste, Trzemeszno, ul. Staszica

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Trzemeszno, ul. Staszica 2 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/4
Trzemeszno, ul. Staszica 4 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/1
Trzemeszno, ul. Staszica 6 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/8
Trzemeszno, ul. Staszica 8 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/5
Trzemeszno, ul. Staszica 14 brak lokali PO1G/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.