Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Dolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Dolna 2 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/0
Kłodawa, ul. Dolna 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.