Księgi wieczyste, Kłodawa, ul. Zielona

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kłodawa, ul. Zielona 1 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/6
Kłodawa, ul. Zielona 2 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/8
Kłodawa, ul. Zielona 4 brak lokali KN1K/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.