Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Grobla

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Grobla 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Grobla 12 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Grobla 13 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Grobla 14 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Grobla 14C brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/4
Kobylin, ul. Grobla 15 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Grobla 16 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Grobla 17 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/6
Kobylin, ul. Grobla 18 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3
Kobylin, ul. Grobla 19 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.