Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Krótka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Krótka 1 2 lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Krótka 1/3 1 lokali KZ1R/xxxxxxxx/5
Kobylin, ul. Krótka 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.