Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Langiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Langiewicza 10 2 lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Langiewicza 18 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/2
Kobylin, ul. Langiewicza 30 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.