Księgi wieczyste, Kobylin, ul. Rektora Macieja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Kobylin, ul. Rektora Macieja 1 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Rektora Macieja 2 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Rektora Macieja 3 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Rektora Macieja 4 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/7
Kobylin, ul. Rektora Macieja 5 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/0
Kobylin, ul. Rektora Macieja 6 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/8
Kobylin, ul. Rektora Macieja 7 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/1
Kobylin, ul. Rektora Macieja 8 brak lokali KZ1R/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.