Księgi wieczyste, Czerwonak, ul. Zdroje

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Czerwonak, ul. Zdroje 2 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/9
Czerwonak, ul. Zdroje 23 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/2
Czerwonak, ul. Zdroje 30 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/4
Czerwonak, ul. Zdroje 31 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/7
Czerwonak, ul. Zdroje 32 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/3
Czerwonak, ul. Zdroje 36 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/6
Czerwonak, ul. Zdroje 41 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/9
Czerwonak, ul. Zdroje 42 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/4
Czerwonak, ul. Zdroje 43 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/9
Czerwonak, ul. Zdroje 45 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/9
Czerwonak, ul. Zdroje 47 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/9
Czerwonak, ul. Zdroje 49 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/1
Czerwonak, ul. Zdroje 50 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/6
Czerwonak, ul. Zdroje 55 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/9
Czerwonak, ul. Zdroje 56 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/1
Czerwonak, ul. Zdroje 57 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/9
Czerwonak, ul. Zdroje 61 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/9
Czerwonak, ul. Zdroje 62 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/0
Czerwonak, ul. Zdroje 69 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/7
Czerwonak, ul. Zdroje 72 brak lokali PO1P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.