Księgi wieczyste, Komorniki, ul. Piastowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Komorniki, ul. Piastowska 7 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Komorniki, ul. Piastowska 13 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.