Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Boczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Boczna 1 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/1
Puszczykowo, ul. Boczna 3 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Boczna 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Boczna 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Boczna 9 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Boczna 10 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.