Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Dąbrowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Dąbrowskiego 26 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Dąbrowskiego 37 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.