Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Fiedlera

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Fiedlera 2 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Fiedlera 4 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Fiedlera 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Fiedlera 5A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Fiedlera 9A brak lokali PO2P/xxxxxxxx/5
Puszczykowo, ul. Fiedlera 11 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Fiedlera 14 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/9
Puszczykowo, ul. Fiedlera 18 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.