Księgi wieczyste, Puszczykowo, ul. Rządowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Puszczykowo, ul. Rządowa 5 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2
Puszczykowo, ul. Rządowa 6 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/7
Puszczykowo, ul. Rządowa 8 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/4
Puszczykowo, ul. Rządowa 9 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Rządowa 11 2 lokali PO2P/xxxxxxxx/0
Puszczykowo, ul. Rządowa 13 brak lokali PO2P/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.