Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Kowalika

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Kowalika 1 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Kowalika 2 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Kowalika 3 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/8
Gołańcz, ul. Kowalika 5 1 lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Kowalika 6 2 lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Kowalika 7 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Kowalika 8 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Kowalika 10 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Kowalika 11 1 lokali PO1B/xxxxxxxx/4
Gołańcz, ul. Kowalika 15 1 lokali PO1B/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.