Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Lipowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Lipowa 1 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Lipowa 2 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/9
Gołańcz, ul. Lipowa 2B 1 lokali PO1B/xxxxxxxx/9
Gołańcz, ul. Lipowa 3 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Lipowa 4 4 lokali PO1B/xxxxxxxx/9
Gołańcz, ul. Lipowa 6 1 lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Lipowa 10 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.