Księgi wieczyste, Gołańcz, ul. Smolary

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Gołańcz, ul. Smolary 1 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Smolary 2 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Smolary 3 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/8
Gołańcz, ul. Smolary 4 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Smolary 5 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Smolary 6 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Smolary 8 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Smolary 9 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Smolary 9A brak lokali PO1B/xxxxxxxx/9
Gołańcz, ul. Smolary 9B brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Smolary 11 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/5
Gołańcz, ul. Smolary 12 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Smolary 13 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/1
Gołańcz, ul. Smolary 14 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Smolary 16 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Smolary 16A brak lokali PO1B/xxxxxxxx/2
Gołańcz, ul. Smolary 18A brak lokali PO1B/xxxxxxxx/9
Gołańcz, ul. Smolary 19 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Smolary 21 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Smolary 22 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/3
Gołańcz, ul. Smolary 23 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Smolary 24 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Smolary 25 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0
Gołańcz, ul. Smolary 28 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Smolary 29 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/7
Gołańcz, ul. Smolary 34 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/6
Gołańcz, ul. Smolary 40 brak lokali PO1B/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.