Księgi wieczyste, Września, ul. Kosińskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Września, ul. Kosińskiego 1 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/4
Września, ul. Kosińskiego 6 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/6
Września, ul. Kosińskiego 7 brak lokali PO1F/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.