Księgi wieczyste, Unieście, ul. Poprzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Unieście, ul. Poprzeczna 1 brak lokali KO1K/xxxxxxxx/5
Unieście, ul. Poprzeczna 2 brak lokali KO1K/xxxxxxxx/4
Unieście, ul. Poprzeczna 3 3 lokali KO1K/xxxxxxxx/4
Unieście, ul. Poprzeczna 4 brak lokali KO1K/xxxxxxxx/8
Unieście, ul. Poprzeczna 6 brak lokali KO1K/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.