Księgi wieczyste, Tuczno, ul. Klasztorna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tuczno, ul. Klasztorna 1 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Tuczno, ul. Klasztorna 2 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Klasztorna 4 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Klasztorna 5 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/4
Tuczno, ul. Klasztorna 7 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Tuczno, ul. Klasztorna 8 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Klasztorna 9 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Tuczno, ul. Klasztorna 11 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Klasztorna 11A brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Tuczno, ul. Klasztorna 12 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Tuczno, ul. Klasztorna 13 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/7
Tuczno, ul. Klasztorna 14 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Tuczno, ul. Klasztorna 15 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Klasztorna 16 3 lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Klasztorna 17 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/6
Tuczno, ul. Klasztorna 18 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Tuczno, ul. Klasztorna 19 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Tuczno, ul. Klasztorna 20 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Klasztorna 21 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Tuczno, ul. Klasztorna 22 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Tuczno, ul. Klasztorna 23 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Tuczno, ul. Klasztorna 23A brak lokali KO1W/xxxxxxxx/4
Tuczno, ul. Klasztorna 25 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Tuczno, ul. Klasztorna 26 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/6
Tuczno, ul. Klasztorna 27 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Tuczno, ul. Klasztorna 28 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Tuczno, ul. Klasztorna 30 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Tuczno, ul. Klasztorna 32 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Tuczno, ul. Klasztorna 34 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.