Księgi wieczyste, Wałcz, ul. Chmielna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wałcz, ul. Chmielna 1 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Wałcz, ul. Chmielna 2 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Wałcz, ul. Chmielna 9 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.