Księgi wieczyste, Wałcz, ul. Podleśna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wałcz, ul. Podleśna 1 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/7
Wałcz, ul. Podleśna 8 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/2
Wałcz, ul. Podleśna 10 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3
Wałcz, ul. Podleśna 15 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/5
Wałcz, ul. Podleśna 16 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/7
Wałcz, ul. Podleśna 18 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/1
Wałcz, ul. Podleśna 20 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3
Wałcz, ul. Podleśna 24 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3
Wałcz, ul. Podleśna 26 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.