Księgi wieczyste, Wałcz, ul. Staszica

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wałcz, ul. Staszica 5 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Wałcz, ul. Staszica 7 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/9
Wałcz, ul. Staszica 11 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/4
Wałcz, ul. Staszica 13 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/0
Wałcz, ul. Staszica 15 brak lokali KO1W/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.