Księgi wieczyste online

Wyszukiwarka ksiąg wieczystych online


Wpisz adres nieruchomości, numer działki albo księgi wieczystej.
Księgi wieczyste zawierają informacje na temat bieżącego stanu prawnego nieruchomości, w tym danych jej właściciela oraz obciążeń i hipotek. Nasza wyszukiwarka umożliwia w ten sposób łatwy dostęp do informacji na temat stanu prawnego każdej nieruchomości, co znacząco ułatwia obrót nieruchomościami w Polsce.

Elektroniczne księgi wieczyste

Jeśli chcesz szybko wyszukać księgi wieczyste w największych miastach, wybierz z listy miejscowość poniżej. W przeciwnym wypadku skorzystaj z wyszukiwarki KW po adresie aby znaleźć swoją miejscowość.

 

Wyszukiwarka ksiąg wieczystych – szybkie i intuicyjne narzędzie do sprawdzania numeru ksiąg

Księgi wieczyste to publiczne rejestry określające stan prawny nieruchomości. Dzięki nim możliwe jest autorytatywne ustalenie, kto ma jakie prawa do danej nieruchomości. Zakładaniem oraz prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmują się sądy rejonowe, wydziały wieczystoksięgowe właściwe dla lokalizacji nieruchomości.

Księgi wieczyste wskazują stan prawny nieruchomości takich jak:

A także:

Księgi wieczyste regulowane są ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Do czego przydają się księgi wieczyste?

Księgi wieczyste są jawne i każdy może mieć do nich wgląd – teraz jest to bardzo proste, bo dostępne są elektroniczne księgi wieczyste. Zapoznanie się z księgą wieczystą nieruchomości powinno być jedną z podstawowych czynności wykonanych przez zainteresowanego jej nabyciem kupca – przed podjęciem decyzji o kupnie nieruchomości konieczne jest sprawdzeniem jej stanu prawnego.

Z racji tego, że księgi wieczyste są jawne, nie ma możliwości prawnej powoływania się na brak zapisów w księdze nieruchomości w razie sporu. Jasno wskazują na to przepisy prawa z wyżej wymienionej ustawy: „Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.”

Nie daj się zaskoczyć przy kupnie nieruchomości

Przed zakupem nieruchomości istotne jest sprawdzenie w księdze wieczystej czy:

Zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych

Instytucja ksiąg wieczystych opiera się na czterech fundamentalnych zasadach:

  1. Jawność i powszechny dostępu do ksiąg wieczystych. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może się zapoznać z jej treścią. Księgi są dostępne w sądzie rejonowym właściwym dla lokalizacji nieruchomości, a także online. Zasada nie obejmuje akt ksiąg wieczystych, które może przeglądać jedynie notariusz albo osoba mająca prawny interes.
  2. Domniemanie zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, co oznacza, że to, co w księdze uznawane jest za pewne – prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją.
  3. Rękojmia wiary publicznej oznaczająca, że w razie niezgodności między rzeczywistym stanem prawnym a stanem ujawnionym w księgach, rozstrzyga się na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył nieruchomość. Dzięki tej zasadzie chroniony jest interes nabywców nieruchomości.
  4. Pierwszeństwo praw wpisanych – ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami niewpisanymi do księgi.

Informacje zawarte w księdze wieczystej

Księgi wieczyste online oraz papierowe zawierają te same informacje. Podzielone są na cztery działy:

Znajdź numer księgi – skorzystaj z wyszukiwarki ksiąg wieczystych

Udostępnienie ksiąg wieczystych online pozwoliło na ułatwienie transakcji kupna oraz sprzedaży i zwiększenie ich bezpieczeństwa. Aby uzyskać dostęp do treści elektronicznej księgi wieczystej trzeba znać jej numer. Wyszukiwarka ksiąg wieczystych pozwala odnaleźć numer księgi wieczystej dla nieruchomości – wystarczy znać jej adres lub numer działki. Uzyskany numer pozwala skorzystać z przeglądarki ksiąg wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości lub przejrzeć księgi w sądzie. Bez numeru księgi wieczystej nie ma takiej możliwości.

Jak to działa?

W wyszukiwarce ksiąg wieczystych dostępne są dwie metody szukania – po adresie oraz po numerze działki. Wystarczy wpisać numer działki albo wyszukać adres nieruchomości korzystając z wyszukiwarki adresów, by znaleźć właściwy numer księgi wieczystej.

Wyszukiwarka ksiąg wieczystych jest: