Księgi wieczyste po numerze działkiPełny identyfikator działki ma postać: 320906_5.0211.161/2. Możesz go uzyskać w wydziale ewidencji gruntów lub znaleźć na mapie w portalu GeoPortal.gov.pl.


Jeśli nie znasz pełnego numeru działki, zacznij od wybrania województwa. W następnym kroku wybierzesz powiat i gminę w której ma znaleźć się działka.