Księgi wieczyste po numerze działkiPełny identyfikator działki ma postać: 320906_5.0211.161/2. Możesz go uzyskać w wydziale ewidencji gruntów lub znaleźć na mapie w portalu GeoPortal.gov.pl.


Jeśli nie znasz pełnego numeru działki, zacznij od wybrania województwa. W następnym kroku wybierzesz powiat i gminę w której ma znaleźć się działka.


Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej po numerze działki

Zdobądź numer księgi wieczystej poprzez wyszukiwanie na podstawie numeru działki. Wystarczy wpisać w pasek wyszukiwania numer działki. Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej po numerze działki to jedna z dwóch metod szukania numeru dostępnych na portalu.

Identyfikator działki

Wyszukanie numeru księgi wieczystej po identyfikatorze działki odbywa się po wpisaniu pełnej formy tego identyfikatora mającej postać sekwencji cyfr WWPPGG_R.XXXX.NDZ/Y np.: 320906_5.0211.161/2.

W identyfikatorze poszczególne cyfry oznaczają:

Jak uzyskać numer działki?

Skąd można wziąć numer działki? Są dwie opcje:

Druga opcja jest oczywiście szybsza i łatwiejsza. Wystarczy wejść na portal i kliknąć w "wyszukiwanie działek", gdzie wprowadza się nazwę miejscowości i znany numer działki, np. Łódź 15/1. W rezultacie pojawi się lista wszystkich działek o podanym numerze w danej miejscowości. Uzyskanie nr. działki na GeoPortal pozwala na wyszukiwanie nr księgi wieczystej po nr działki w wyszukiwarce numerów ksiąg wieczystych.

Źródło danych w wyszukiwarce numerów działek

Dane na portalu GeoPortal pochodzą z dwóch źródeł: informacje na czerwono są pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaś te wyświetlane w kolorze niebieskim są pobierane z miejscowych starostw. Dane z ARiMR są aktualizowane dwa razy do roku i są przybliżone, mają charakter informacyjny.

Znaki zapytania w identyfikatorach działek

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej po numerze działki czasem daje wynik ze znakami zapytania. Wynika to stąd, że część ksiąg wieczystych nie zawiera pełnych identyfikatorów działek, a tylko numery działek. W wyszukiwarce pozostałe dane, jak np.: ulica i miejscowość, są odtwarzane na podstawie dostępnych danych lokalizacyjnych. Jeśli jednak nie było możliwe odtworzenie pełnego numeru, to w miejscach brakujących danych pokazują się znaki zapytania.

Kataster nieruchomości

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej po numerze działki jest możliwe, bo oznaczenie nieruchomości w księgach wieczystych podlega rygorystycznej i ciągłej kontroli. Każda zmiana oznaczenia nieruchomości w tzw. katastrze nieruchomości jest przesłanką do zmian identyfikacji działki w księdze wieczystej.

Kataster nieruchomości zawiera identyfikatory działek. Podstawą prawną funkcjonowania tego rejestru jest Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w której jest zapis, że "podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z katastru nieruchomości". Samo pojęcie kataster nieruchomości pochodzi z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ewidencję gruntów mają obowiązek prowadzić właściwe starostwa.

Dwie metody wyszukiwania numeru księgi wieczystej

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej po nr działki to tylko jedna z dostępnych metod w wyszukiwarce. W przypadku nieznajomości numeru działki i braku chęci szukania jej w portalu rządowym, można dokonać wyszukiwania poprzez adres. Warto jednak wiedzieć, że zdarza się, iż księgi wieczyste zawierają niepełne albo niepoprawne dane o położeniu nieruchomości, z uwagi na np. braku numeru domu, zmiany nazwy ulic, błędy w numerowaniu działek, stary podział administracyjny etc.

Z tego powodu wyszukiwanie numer KW po numerze działki może się okazać bardziej precyzyjne i efektywne.

Przeglądanie danych po wyszukiwaniu numeru księgi wieczystej po numerze działki oraz po adresie jest darmowe, za pobranie numeru KW trzeba uiścić niewielką opłatę. Osoby pobierające więcej numerów otrzymują zniżki.

Sprawdź księgę wieczystą, jeśli:

Księgi wieczyste są dostępne dla rodzajów nieruchomości takich jak działki budowlane, domy, mieszkania i grunty oraz dla spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania.

Gdy już zdobędziesz numer księgi wieczystej

Kiedy już wyszukasz numer księgi wieczyste po numerze działki, masz otwartą drogę do przejrzenia treści księgi wieczystej. Księgi są jawne i dostępne online. Przeglądanie księgi wieczystej jest darmowe, a pobranie dokumentu kosztuje 20 zł brutto plus opłaty manipulacyjne przelewu elektronicznego. W sądzie rejonowym pobranie księgi wieczystej kosztuje 30 zł za każdy wypis.