Księgi wieczyste województwo dolnośląskie


Zamiast adresu szukaj po nr działki

Wybierz powiat, w którym chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: województwo dolnośląskie

W województwie dolnośląskim rynek nieruchomości prężnie działa, zatem codziennie zawieranych jest mnóstwo transakcji kupna nieruchomości, a także ich wynajmu. Przed podpisaniem umowy o wynajem należy sprawdzić, kto jest rzeczywiście właścicielem lokalu. Zaś podczas procesu kupna koniecznie jest potwierdzenie statusu prawnego nieruchomości. W obu sytuacjach niezbędne jest zapoznanie się z księgą wieczystą.

Numer księgi wieczystej

Jak przejrzeć wpisy w księgach wieczystych – dolnośląskie czy też inne województwo jest miejscem położenia nieruchomości? To proste, ale tylko, gdy już zna się numer księgi wieczystej, który jest unikalny. Znajomość numeru KW jest wystarczająca do zarówno przeglądania, jak i pobrania księgi wieczystej.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: województwo dolnośląskie

Numer księgi wieczystej nie zawsze jest znany potencjalnemu nabywcy lub wynajmującego. Aby go zdobyć można:

Ostatnia opcja jest najłatwiejsza i najbardziej wygodna. Pozwala odnaleźć numer KW po adresie lub numerze działki. Pobranie numeru księgi wieczystej kosztuje 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Dostęp do treści księgi wieczystej jest możliwy dla wszystkich, bo ich jawność gwarantują przepisy prawa. Księgi można przejrzeć online i także pobrać, albo osobiście w danym dla lokalizacji nieruchomości sądzie rejonowym. Przeglądanie treści online jest darmowe, pobranie księgi kosztuje.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Z księgą wieczystą nieruchomości wskazane jest zapoznać się w przypadku prowadzenia rozmów o wynajem lokalu w celu potwierdzenia faktycznego właściciela, a także negocjowania nabycia nowej nieruchomości jak mieszkanie, dom, działka budowlana, aby sprawdzić jej stan prawny (np. wpisy na hipotekę, służebność).