Księgi wieczyste Chełm


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Chełm

Publiczny rejestr zwany księgą wieczystą pozwala ustalić, jaki jest stan prawny nieruchomości. W księdze wyszczególnione są prawa danych podmiotów do nieruchomości, a także ewentualne obciążenia czy wpisy hipoteczne. Dzięki temu, że księgi są aktualizowane na bieżąco, stan prawny w nich ujęty jest zgodny z faktycznym.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste są zakładane i aktualizowane przez sądy rejonowe, które także nadają im numery stanowiące unikatowy identyfikator pozwalający odnaleźć właściwą księgę. Każdy sąd rejonowy ma swoje własne oznaczenie, które znajduje się na początku numeru KW, co pozwala poznać po numerze, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość, której dotyczy księga. Oznaczenie sądu rejonowego składa się z czterech znaków, cyfr i liter. Po nim następuje w numerze KW ukośnik, a następnie osiem cyfr stanowiących właściwy numer księgi. Po kolejnym ukośniku dodawana jest tzw. cyfra kontrolna nadawana losowo.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Chełm

Posiadanie numeru KW pozwoli odnaleźć tylko jedną księgę wieczystą, bo dany numer odsyła zawsze do jednego dokumentu. Problemem może być zdobycie samego numeru, bo jeśli nie jest się właścicielem nieruchomości i nie ma się wglądu do aktu notarialnego, trzeba skorzystać z jednej z kilku metod na wyszukanie numeru KW. Można:

Warto wiedzieć, że nie znajdzie się numeru KW w darmowej wyszukiwarce internetowej, wpisując po prostu hasło numer księgi wieczystej, Chełm i dokładny adres, bo takie dane nie są szeroko udostępniane przez właścicieli.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Przepisy prawa stanowią, że księgi wieczyste muszą być jawne i publicznie dostępne, dlatego każdy obywatel uzyskać wgląd do ich treści, o ile tylko zna numer KW. Ta zasada realizowana jest dwojako: można uzyskać wgląd do ksiąg internetowo lub metodą tradycyjną. Elektroniczne wersje ksiąg są dostępne na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości. Pobranie księgi kosztuje 20 zł brutto, jednak samo przejrzenie wpisu, celem uzyskania informacji, jest darmowe. W Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Chełmtakże można uzyskać odpis księgi – wersja papierowa tego dokumentu kosztuje 30 zł brutto.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta pozwala potwierdzić stan prawny nieruchomości, co jest konieczne przed chociażby zakupem nieruchomości. Także w przypadku toczącego się postępowania spadkowego wskazane jest sprawdzanie księgi wieczystej nieruchomości należącej do masy spadkowej. Przed podpisaniem umowy o wynajem, można potwierdzić w KW faktycznego jej właściciela.