Księgi wieczyste Hrubieszów


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Hrubieszów

Nieruchomości w Hrubieszowie mają założone księgi wieczyste, niezależnie od ich przeznaczenia i rodzaju. Zatem zarówno nieruchomości mieszkalne, jak i garaże, magazyny, hale mają swoje księgi wieczyste – Hrubieszówprzy ich zakładaniu, numerowaniu etc. stosuje te same zasady co inne miasta w Polsce.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej to identyfikator nadawany przez sądy rejonowe, które wedle ustawy regulującej księgi wieczyste odpowiedzialne są za zakładanie, prowadzenie, aktualizowanie wpisów w księgach. Numer KW zawsze ma identyczny schemat, zamykający się w 15 znakach, przy czym:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Hrubieszów

Gdzie można sprawdzić numer księgi wieczystej? Właściciel nieruchomości ma ułatwione zadanie, bo powinien być w posiadaniu aktu notarialnego nabycia nieruchomości, na którym to znajduje się zawsze numer księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli nie ma takiego dokumentu pod rękę, ma inne możliwości sprawdzenia numeru KW. Podobnie osoby postronne, które nie są właścicielami nieruchomości, mogą wyszukać numer KW online lub we właściwych instytucjach.

Trzy sposoby na znalezienie numeru KW:

Bardziej efektywne jest szukanie internetowo, bo nie wymaga podawania interesu prawnego. Po zapłaceniu 29 zł za pobranie numeru, otrzyma go każdy chętny. W sądzie czy starostwie można spotkać się z odmowną decyzją, jeśli interes prawny nie jest ważny, a ponadto czeka się nawet kilka tygodni na wydanie numeru KW.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ustawa wskazuje, że księgi wieczyste muszą być jawne i udostępniane obywatelom. Realizacja tej zasady odbywa się dwojako – wgląd do ksiąg za darmo można mieć online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a także za 20 zł pobrać stamtąd odpis elektroniczny księgi; papierowe odpisy ksiąg oferowane są za 30 zł przez sądy rejonowe na wniosek petenta.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta przydaje się przede wszystkim przy wszelkich transakcjach na nieruchomości, w szczególności zaś do: