Księgi wieczyste Świdnik


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Świdnik

Księgi wieczyste to publiczne rejestry z wieloma przydatnymi informacjami o nieruchomości, m.in. w zakresie hipoteki, służebności, ograniczonych praw rzeczowych. Wedle polskiego prawa każda nieruchomości ma zakładaną i prowadzoną księgę wieczystą, czym zajmuje się sąd rejonowy w obrębie swojego rewiru. Systematyzacja ksiąg wieczystych odbywa się poprzez nadawanie im numerów według identycznego w całym kraju schematu.

Numer księgi wieczystej

Numer KW to identyfikator księgi, który jest unikalny, to znaczy, że jeden numer odsyła tylko do jednego dokumentu. Na numer KW składają się elementy takie jak:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Świdnik

Numer księgi wieczystej jest konieczny do wyszukania tego dokumentu. Tylko w ten sposób można znaleźć właściwą księgę. Jak wyszukać numer KW, jeśli nie jest się właścicielem nieruchomości i nie ma się tym samym w posiadaniu aktu notarialnego zakupu nieruchomości, gdzie zawsze jest podany ten numer? Nie można, niestety, skorzystać z darmowych wyszukiwarek internetowych, bo to dane poufne i numery KW nie są udostępniane w sieci. Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości wyszukania numeru księgi internetowo – trzeba wejść na specjalną wyszukiwarkę, która umożliwia szukanie po numerze działki lub adresie. Numer działki, jeśli nie jest znany, także można uprzednio wyszukać, na stronie rządowej geportal.gov.pl. Jeśli jednak szukanie po adresie przyniesie wymierne rezultaty, to nie ma potrzeby sprawdzania numeru działki. Szukanie po adresie numeru KW jest proste i intuicyjne – najpierw konieczne jest wybranie miejscowości ze spisu miast lub województw, a później miejscowości, jeśli nie jest ona uwzględniona w spisie alfabetycznym. Potem wybiera się ze spisu ulicę, następnie numer domu i mieszkania, o ile księga wieczysta dotyczy lokalu.

Poza internetową wyszukiwarką numery KW wydawane są przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Świdniklub lokalne Starostwo Powiatowe, jednak tylko petentom, którzy złożyli i opłacili wniosek, a także wykazali w nim ważny interes prawny. Na decyzję o wydanie – bądź nie – numeru KW czeka się do kilku tygodni, zależnie do polityki danej instytucji.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Numer KW umożliwia uzyskanie dostępu do wpisów w księdze, zarówno analogowo, jak i internetowo. W sieci księgi znajdują się na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie darmowo można je przejrzeć, a za 20 zł pobrać odpis elektroniczny na komputer, skąd następnie można go wydrukować, jeśli jest taka potrzeba. Odpis papierowy za cenę 30 zł uzyskuje się w sądzie rejonowym, po złożeniu wniosku.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

W sytuacji kupna i sprzedaży nieruchomości, a także otrzymania jej w spadku, darowiźnie, wynajmu nieruchomości czy ubiegania się o kredyt hipoteczny pod zastaw danej nieruchomości czy na jej zakup, niezbędne jest sprawdzenie wpisów w księdze wieczystej. Ten dokument składa się z czterech działów: z wpisami praw własnościowych, z wpisami o własności i użytkowaniu wieczyste, z wpisami o ograniczonych prawach rzeczowych, z wpisami hipotecznymi.