Księgi wieczyste Zamość


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Zamość

Zamość ma liczne nieruchomości, a dziennie przeprowadza się tu wiele transakcji z nimi związanych, jak kupno i sprzedaż, wynajem, przejęcie w ramach spadku. W tych procesach nie do przecenienia jest rola publicznych rejestrów zawierających dane o stanie prawnym nieruchomości, zwanych księgami wieczystymi.

Numer księgi wieczystej

Sąd rejonowy jest odpowiedzialny za zakładanie, przechowywanie, aktualizowanie ksiąg wieczystych i także nadanie im numeru. Te numery składają się z :

Część pierwszą od drugiej i drugą od trzeciej oddzielają ukośniki. Księgi wieczyste nadawane są każdemu rodzajowi nieruchomości:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Zamość

Osoby postronne niebędące właścicielami nieruchomości mogą mieć trudność ze zdobyciem numeru KW, bo nie mają wglądu do aktu notarialnego zakupu nieruchomości. Mogą jednak wyszukać numer KW na własną rękę. Metodą tradycyjną jest złożenie opłaconego wniosku z podanym interesem prawnym albo w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Zamość albo w Starostwie Powiatowym, Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nie jest to jednak zbyt pewny sposób, bo wnioski mogą zostać odrzucone, a na decyzję czeka się nawet kilka tygodni. Inną metodą jest szukanie online numeru KW w przeznaczonej do tego wyszukiwarce. Szukanie odbywa się :

Pobranie numeru KW z internetowej wyszukiwarki kosztuje 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotekach wskazuje m.in. że księgi powinny być jawne, to znaczy, że obywatele powinni mieć do nich wgląd. Ta zasada zapewniana jest poprzez udostępnianie na opłacony wniosek kosztujący 30 zł odpisu z księgi wieczystej z sądu rejonowego, a także poprzez zapewnienie dostępu do elektronicznych ksiąg wieczystych na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie ksiąg online jest darmowe, a za pobranie odpisu elektronicznego księgi trzeba zapłacić 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis księgi wieczystej jest wymagany do przedłożenia przy transakcji kupna nieruchomości – notariusz sprawdza w nim stan prawny nieruchomości, wpisy na hipotekę, powierzchnię nieruchomości, prawnego właściciela, wpisane służebności czy ograniczone prawa rzeczowe. Ponadto osoba przejmująca nieruchomość w spadku powinna sprawdzić jej stan prawny. W niektórych przypadkach także wynajmujący powinni sprawdzić wpisy w księdze wieczystej, aby potwierdzić, że podpisują umowę wynajmu z właściwą osobą.