Księgi wieczyste województwo lubuskie


Zamiast adresu szukaj po nr działki

Wybierz powiat, w którym chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: województwo lubuskie

Województwo lubuskie dysponuje wieloma lokalami mieszkalnymi lub usługowymi na sprzedaż czy wynajem, a także działkami, magazynami etc. Potencjalni nabywcy albo najemcy takich nieruchomości muszą zapoznać się przed dokonaniem transakcji z księgą wieczysta nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Przejrzenie zapisów w księgach wieczystych – lubuskie czy też inne województwo jest miejscem położenia nieruchomości – wymaga znajomości numeru księgi wieczystej. Ten unikalny i dotyczący zawsze tylko jednego dokumentu numer KW wystarczy, aby móc odszukać, znaleźć, przeglądać czy pobrać księgę wieczystą. Nie zawsze jednak potencjalny nabywca lub najemca zna ten numer.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: województwo lubuskie

Wyszukanie numeru księgi wieczystej w przypadku jego nieznajomości możliwe jest na trzy sposoby – dwa wymagają udania się do organów publicznych, jeden jest dostępny zdalnie. Aby zdobyć numer KW należy złożyć właściwy wniosek i opłatę w sądzie rejonowym, na którego rewirze znajduje się nieruchomość. Konieczne jest uzasadnienie interesu prawnego, inaczej sąd może odmówić wydania numeru. Numery ksiąg wieczystych są także do sprawdzenia w Starostwie Powiatowym. W tej instytucji także należy złożyć wniosek oraz uzasadnić interes prawny.

Bez żadnych uzasadnień, zbędnej zwłoki i marnowania czasu można sprawdzić numer KW w wyszukiwarce numerów ksiąg wieczystych. Wystarczy znać adres albo numer działki. Pobranie numeru KW kosztuje tylko 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Po zdobyciu numeru KW możliwe jest przejrzenie lub pobranie księgi wieczystej. Według prawa, informacje w księgach są jawne. Te dokumenty przechowywane są zarówno we właściwym Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych – lubuskie ma ich kilka, jak i internetowo. Przeglądanie wpisów jest darmowe, jednak by pobrać z Internetu księgę, trzeba zapłacić.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgę wieczystą nieruchomości przegląda się w kilku sytuacjach, ale szczególnie podczas: