Księgi wieczyste województwo śląskie


Zamiast adresu szukaj po nr działki

Wybierz powiat, w którym chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: województwo śląskie

Województwo śląskie oferuje wiele lokali użytkowych czy mieszkalnych na wynajem lub sprzedaż. Proces decyzyjny nabycia na własność lub na wynajem nieruchomości powinien obejmować sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości – nieważne, czy jest ona położona na Śląsku, czy gdziekolwiek indziej.

Numer księgi wieczystej

Wyszukanie księgi wieczystej – śląskie czy też inne województwo jest miejscem położenia nieruchomości – wymaga podania numeru KW, unikatowego dla każdego dokumentu. W przypadku braku możliwości uzyskania tego identyfikatora od właściciela nieruchomości, można znaleźć go samodzielnie.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: województwo śląskie

Potencjalny nabywca lub najemca nieruchomości lub każdy inny zainteresowany przejrzeniem wpisów w księdze wieczystej danej nieruchomości ma trzy możliwości wyszukania numeru KW. Może po pierwsze wystąpić z wnioskiem o wydanie tego numeru do Sądu Rejonowego, Wydział Ksiąg Wieczystych – województwo śląskie ma kilka tego typu instytucji. Trzeba uzasadnić interes prawny we wniosku. Podobnie jak przy pytaniu o numer KW w Starostwie Powiatowym – to druga metoda uzyskania identyfikatora KW. Trzecią jest szukaniem numeru online i to zdecydowanie najprostsza i najszybsza forma, która dodatkowo nie wymaga przedkładania interesu prawnego. W wyszukiwarce numerów KW korzysta się z numeru działki albo adresu celem namierzenia nieruchomości. Pobranie numeru kosztuje 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są jawne i każdy ma do nich dostęp poprzez:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jest potrzebna, aby sprawdzić stan prawny nieruchomości, w tym bardzo istotne wpisy na hipotekę oraz ewentualne obciążenia np. służebność, przed zakupem nieruchomości, a także przed wynajmem lokalu, aby potwierdzić prawdziwego właściciela nieruchomości.