Księgi wieczyste województwo wielkopolskie


Zamiast adresu szukaj po nr działki

Wybierz powiat, w którym chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: województwo wielkopolskie

Księgi wieczyste to dokumenty pozwalające bezsprzecznie ustalić, kto ma prawo do danej nieruchomości i jakiego rodzaju jest to prawo. Jest wiele sytuacji, w których księga wieczysta okazuje się niezbędna, chociażby w procesie zakupu domu czy działki. Każda nieruchomość w kraju ma własną księgę wieczystą – województwo wielkopolskie nie jest tu wyjątkiem.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste identyfikowane są po numerze. To unikatowy zestaw liter i cyfr, który odsyła zawsze tylko do jednej księgi wieczystej – Wielkopolska, jak każde inne województwo, ma właśnie w ten sposób znakowane księgi. Numer składa się z:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: województwo wielkopolskie

Numer księgi wieczystej nie jest dostępny w wyszukiwarce internetowej, bo to raczej informacja poufna. Jednak można go wyszukać i jest na to kilka metod. Tradycyjne sposoby wymagają udania się do Starostwa Powiatowego lub Sądu Rejonowego właściwych dla położenia danej nieruchomości. W tych instytucjach składa się wniosek, który musi zawierać uzasadnienie interesem prawnym, inaczej numer może nie zostać wydany. Wnioski zarówno w Starostwie Powiatowym, jak i Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych (województwo wielkopolskie ma kilka takich sądów, w każdej większej miejscowości) są płatne.

Wygodniejszą metodą na uzyskanie numeru KW jest skorzystanie z szybkiej wyszukiwarki online. Pozwala ona znaleźć numer księgi bez wychodzenia z domu, za pomocą:

Pobranie numeru kosztuje 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Gdy już zdobędzie się numer KW, uzyskanie dostępu do treści samej księgi wieczystej jest łatwe. Księgi przechowywane są w sądach rejonowych, wydziały ksiąg wieczystych lub internetowo. Przejrzeć online można je na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Pobranie dokumentu jest płatne.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste są wedle prawa jawne i powinny być łatwo dostępne, gdyż przydają się w procesie kupna nieruchomości, celem potwierdzenia jej statusu prawnego, podczas postępowania spadkowego lub nawet przed podpisaniem umowy o wynajem nieruchomości, celem potwierdzenia faktycznego właściciela mieszkania czy lokalu. W razie sporów nie ma możliwości tłumaczenia się nieznajomością wpisów w KW. Informacje w księdze są aktualizowane, tak by było zgodne ze stanem faktycznym.